هاست بکاپ

هاست بکاپ 50GB

50GB فضا
500 گیگ ترافیک
دیتاسنتر ایران

هاست بکاپ 100GB

100GB فضا
1 ترابایت ترافیک
دیتاسنتر ایران

هاست بکاپ 200GB

200GB فضا
2 ترابایت ترافیک
دیتاسنتر ایران

هاست بکاپ 340GB

340GB فضا
3 ترابایت ترافیک
دیتاسنتر ایران

هاست بکاپ 500GB

500GB فضا
5 ترابایت ترافیک
دیتاسنتر ایران