هاست جوملا ایران

هاست جوملا ایران - 500 مگابایت

فضا 500MB
ترافیک ماهانه نامحدود
امکانات و addon دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
ثبت یک دامین IR هدیه

هاست جوملا ایران - 1 گیگابایت

فضا 1GB
ترافیک ماهانه نامحدود
امکانات و addon دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
ثبت یک دامین IR هدیه

هاست جوملا ایران - 2 گیگابایت

فضا 2GB
ترافیک ماهانه نامحدود
امکانات و addon دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
ثبت یک دامین IR هدیه

هاست جوملا ایران - 5 گیگابایت

فضا 5GB
ترافیک ماهانه نامحدود
امکانات و addon دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
ثبت یک دامین IR هدیه

هاست جوملا ایران - 10 گیگابایت

فضا 10GB
ترافیک ماهانه نامحدود
امکانات و addon دامین نامحدود
کنترل پنل cPanel
ثبت یک دامین IR هدیه