هاست میزبانی فایل آلمان

هاست میزبانی فایل آلمان 1 - 10 گیگ

10GB
ترافیک نامحدود
کنترل پنل CPanel

هاست میزبانی فایل آلمان 2 - 30 گیگ

30GB
ترافیک نامحدود
کنترل پنل CPanel

هاست میزبانی فایل آلمان 3 - 70 گیگ

70GB
ترافیک نامحدود
کنترل پنل CPanel

هاست میزبانی فایل آلمان 4 - 150 گیگ

150GB
ترافیک نامحدود
کنترل پنل CPanel