سرور مجازی VPS آلمان

سرور VPS آلمان 1

20 گیگ SSD
512MB رم
1 هسته cpu
ترافیک نامحدود
یک عدد IP اختصاصی
موقعیت سرور آلمان hetzner
1Gbps Uplink

سرور VPS آلمان 2

30 گیگ SSD
1 گیگ رم
2 هسته cpu
ترافیک نامحدود
یک عدد IP اختصاصی
موقعیت سرور آلمان hetzner
1Gbps Uplink

سرور VPS آلمان 3

40 گیگ SSD
2 گیگ رم
4 هسته cpu
ترافیک نامحدود
یک عدد IP اختصاصی
موقعیت سرور آلمان hetzner
1Gbps Uplink

سرور VPS آلمان 4

60 گیگ SSD
4 گیگ رم
4 هسته cpu
ترافیک نامحدود
یک عدد IP اختصاصی
موقعیت سرور آلمان hetzner
1Gbps Uplink

سرور VPS آلمان 5

80 گیگ SSD
8 گیگ رم
8 هسته cpu
ترافیک نامحدود
یک عدد IP اختصاصی
موقعیت سرور آلمان hetzner
1Gbps Uplink

سرور VPS آلمان 6

100 گیگ SSD
12 گیگ رم
8 هسته cpu
ترافیک نامحدود
یک عدد IP اختصاصی
موقعیت سرور آلمان hetzner
1Gbps Uplink