ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
25,000 تومان
1 سال
N/A
25,000 تومان
1 سال
.com
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
.net
498,000 تومان
1 سال
498,000 تومان
1 سال
498,000 تومان
1 سال
.org
453,000 تومان
1 سال
453,000 تومان
1 سال
453,000 تومان
1 سال
.info
176,000 تومان
1 سال
585,000 تومان
1 سال
585,000 تومان
1 سال
.me
361,000 تومان
1 سال
840,000 تومان
1 سال
840,000 تومان
1 سال
.eu
378,000 تومان
1 سال
378,000 تومان
1 سال
378,000 تومان
1 سال
.asia
546,000 تومان
1 سال
546,000 تومان
1 سال
546,000 تومان
1 سال
.tv
1,260,000 تومان
1 سال
1,260,000 تومان
1 سال
1,260,000 تومان
1 سال
.mobi
191,000 تومان
1 سال
671,000 تومان
1 سال
671,000 تومان
1 سال
.pw
168,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
.cc
1,092,000 تومان
1 سال
1,092,000 تومان
1 سال
1,092,000 تومان
1 سال
.shop
0 تومان
1 سال
N/A
N/A
.ag
3,738,000 تومان
1 سال
3,738,000 تومان
1 سال
3,738,000 تومان
1 سال
.bz
1,050,000 تومان
1 سال
1,050,000 تومان
1 سال
1,050,000 تومان
1 سال
.mn
2,226,000 تومان
1 سال
2,226,000 تومان
1 سال
2,226,000 تومان
1 سال
.wiki
966,000 تومان
1 سال
966,000 تومان
1 سال
966,000 تومان
1 سال
.co
1,134,000 تومان
1 سال
1,134,000 تومان
1 سال
1,134,000 تومان
1 سال
.money
1,003,000 تومان
1 سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .