هاست لینوکس ویژه ایران

کنترل پنل cPanel - تحویل أنی

هاست لینوکس ویژه ایران پلن اول

5 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک ماهانه نامحدود پورت 10Gbps
نامحدود سایت
نامحدود دیتابیس ، FTP و ...
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل cPanel

هاست لینوکس ویژه ایران پلن دوم

10 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک ماهانه نامحدود پورت 10Gbps
نامحدود سایت
نامحدود دیتابیس ، FTP و ...
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل cPanel

هاست لینوکس ویژه ایران پلن سوم

15 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک ماهانه نامحدود پورت 10Gbps
نامحدود سایت
نامحدود دیتابیس ، FTP و ...
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل cPanel

هاست لینوکس ویژه ایران پلن چهارم

20 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک ماهانه نامحدود پورت 10Gbps
نامحدود سایت
نامحدود دیتابیس ، FTP و ...
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل cPanel