هاست بک آپ آلمان

هاست بک آپ آلمان پلن اول

50 گیگابایت فضا HDD
نامحدود ترافیک ماهانه
پورت 1Gbps
نامحدود FTP Account
کنترل پنل DirectAdmin

هاست بک آپ آلمان پلن دوم

100 گیگابایت فضا HDD
نامحدود ترافیک ماهانه
پورت 1Gbps
نامحدود FTP Account
کنترل پنل DirectAdmin

هاست بک آپ آلمان پلن سوم

200 گیگابایت فضا HDD
نامحدود ترافیک ماهانه
پورت 1Gbps
نامحدود FTP Account
کنترل پنل DirectAdmin

هاست بک آپ آلمان پلن چهارم

500 گیگابایت فضا HDD
نامحدود ترافیک ماهانه
پورت 1Gbps
نامحدود FTP Account
کنترل پنل DirectAdmin