سرور مجازی ویندوز استونی

سرور مجازی ویندوز استونی پلن اول

2گیگابایت RAM
2 هسته CPU
50 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 4 ترابایت
پورت شبکه 100Mbps
1x IPv4 + 1x IPv6
کنترل پنل تحت وب

سرور مجازی ویندوز استونی پلن دوم

4 گیگابایت RAM
4 هسته CPU
100 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 6 ترابایت
پورت شبکه 100Mbps
1x IPv4 + 1x IPv6
کنترل پنل تحت وب

سرور مجازی ویندوز استونی پلن سوم

8 گیگابایت RAM
6 هسته CPU
250 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 8 ترابایت
پورت شبکه 100Mbps
1x IPv4 + 1x IPv6
کنترل پنل تحت وب