هاست لاراول ایران

هاست لاراول ایران پلن اول

5 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
نامحدود سایت
نامحدود دیتابیس ، FTP و ...
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل cPanel
دسترسی SSH
Supervisor, Composer فعال

هاست لاراول ایران پلن دوم

10 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
نامحدود سایت
نامحدود دیتابیس ، FTP و ...
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل cPanel
دسترسی SSH
Supervisor, Composer فعال

هاست لاراول ایران پلن سوم

15 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
نامحدود سایت
نامحدود دیتابیس ، FTP و ...
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل cPanel
دسترسی SSH
Supervisor, Composer فعال

هاست لاراول ایران پلن چهارم

20 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
نامحدود سایت
نامحدود دیتابیس ، FTP و ...
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل cPanel
دسترسی SSH
Supervisor, Composer فعال