سرور مجازی میکروتیک

سرور مجازی میکروتیک ایران

1 گیگابایت RAM
1 هسته CPU
5 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 200 گیگابایت
پورت شبکه 500Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی میکروتیک هلند

1 گیگابایت RAM
1 هسته CPU
25 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 2 ترابایت
پورت شبکه 100Mbps
1x IPv4 + 1x IPv6
کنترل پنل تحت وب

سرور مجازی میکروتیک استونی

1 گیگابایت RAM
1 هسته CPU
25 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 2 ترابایت
پورت شبکه 100Mbps
1x IPv4 + 1x IPv6
کنترل پنل تحت وب

سرور مجازی میکروتیک امریکا

1 گیگابایت RAM
1 هسته CPU
25 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 2 ترابایت
پورت شبکه 100Mbps
1x IPv4 + 1x IPv6
کنترل پنل تحت وب

سرور مجازی میکروتیک انگلیس

1 گیگابایت RAM
1 هسته CPU
25 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 2 ترابایت
پورت شبکه 100Mbps
1x IPv4 + 1x IPv6
کنترل پنل تحت وب

سرور مجازی میکروتیک آلمان

1 گیگابایت RAM
1 هسته CPU
5 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود
پورت شبکه 400Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب