هاست دانلود آلمان

هاست دانلود آلمان پلن اول

20 گیگابایت فضا HDD Enterprice
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
نامحدود SubDomain , FTP , ...
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل DirectAdmin

هاست دانلود آلمان پلن دوم

50 گیگابایت فضا HDD Enterprice
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
نامحدود SubDomain , FTP , ...
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل DirectAdmin

هاست دانلود آلمان پلن سوم

100 گیگابایت فضا HDD Enterprice
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
نامحدود SubDomain , FTP , ...
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل DirectAdmin

هاست دانلود آلمان پلن چهارم

250 گیگابایت فضا HDD Enterprice
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
نامحدود SubDomain , FTP , ...
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل DirectAdmin