مدیریت سرور

مدیریت سرور پلن اول

5 تیکت یا 5 ساعت کار
مانیتورینگ هر 10 دقیقه
100 گیگابایت فضای بکاپ
بررسی صحت بکاپ
نصب و کانفیگ کنترل پنل
بررسی آلارم های سیستم مانیتورینگ
مدیریت فضای هارد دیسک

مدیریت سرور پلن دوم

12 تیکت یا 12 ساعت کار
مانیتورینگ هر 5 دقیقه
200 گیگابایت فضای بکاپ
بررسی صحت بکاپ
نصب و کانفیگ کنترل پنل
بررسی آلارم های سیستم مانیتورینگ
مدیریت فضای هارد دیسک

مدیریت سرور پلن سوم

20 تیکت یا 20 ساعت کار
مانیتورینگ دائمی
300 گیگابایت فضای بکاپ
بررسی صحت بکاپ
نصب و کانفیگ کنترل پنل
بررسی آلارم های سیستم مانیتورینگ
مدیریت فضای هارد دیسک