هاست وردپرس آمریکا

هاست وردپرس آمریکا پلن اول

5 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک نامحدود پورت 10Gbps
نامحدود سایت
نامحدود دیتابیس ، FTP و ...
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل cPanel

هاست وردپرس آمریکا پلن دوم

10 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک نامحدود پورت 10Gbps
نامحدود سایت
نامحدود دیتابیس ، FTP و ...
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل cPanel

هاست وردپرس آمریکا پلن سوم

15 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک نامحدود پورت 10Gbps
نامحدود سایت
نامحدود دیتابیس ، FTP و ...
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل cPanel

هاست وردپرس آمریکا پلن چهارم

20 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک نامحدود پورت 10Gbps
نامحدود سایت
نامحدود دیتابیس ، FTP و ...
گواهی SSL رایگان
کنترل پنل cPanel