سرور مجازی ویندوز آلمان

سرور مجازی ویندوز آلمان پلن اول

4 گیگابایت RAM
4 هسته CPU
40 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود
پورت شبکه 400Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی ویندوز آلمان پلن دوم

8 گیگابایت RAM
8 هسته CPU
50 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود
پورت شبکه 400Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی ویندوز آلمان پلن سوم

12 گیگابایت RAM
8 هسته CPU
70 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود
پورت شبکه 400Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی ویندوز آلمان پلن چهارم

16 گیگابایت RAM
10 هسته CPU
90 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود
پورت شبکه 400Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب