سرور مجازی ویندوز ویژه ایران

سرور مجازی ویندوز ویژه ایران پلن اول

4 گیگابایت RAM
4 هسته CPU
40 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک 400 گیگابایت
پورت شبکه 2Gbps اختصاصی
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی ویندوز ویژه ایران پلن دوم

8 گیگابایت RAM
8 هسته CPU
50 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک 400 گیگابایت
پورت شبکه 2Gbps اختصاصی
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی ویندوز ویژه ایران پلن سوم

12 گیگابایت RAM
8 هسته CPU
70 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک 500 گیگابایت
پورت شبکه 2Gbps اختصاصی
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی ویندوز ویژه ایران پلن چهارم

16 گیگابایت RAM
10 هسته CPU
90 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک 500 گیگابایت
پورت شبکه 2Gbps اختصاصی
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب