هاست بک آپ ایران

هاست بک آپ ایران پلن اول

50 گیگابایت فضا HDD
250 گیگابایت ترافیک ماهانه
پورت 1Gbps
نامحدود FTP Account
کنترل پنل DirectAdmin

هاست بک آپ ایران پلن دوم

100 گیگابایت فضا HDD
500 گیگابایت ترافیک ماهانه
پورت 1Gbps
نامحدود FTP Account
کنترل پنل DirectAdmin

هاست بک آپ ایران پلن سوم

200 گیگابایت فضا HDD
1 ترابایت ترافیک ماهانه
پورت 1Gbps
نامحدود FTP Account
کنترل پنل DirectAdmin

هاست بک آپ ایران پلن چهارم

500 گیگابایت فضا HDD
2 ترابایت ترافیک ماهانه
پورت 1Gbps
نامحدود FTP Account
کنترل پنل DirectAdmin