نمایندگی هاست لینوکس ویژه ایران

نمایندگی هاست لینوکس ویژه ایران پلن اول

10 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک نامحدود
پورت 10Gbps
نامحدود سایت و اکانت
دسترسی WHM/cPanel
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی

نمایندگی هاست لینوکس ویژه ایران پلن دوم

20 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک نامحدود
پورت 10Gbps
نامحدود سایت و اکانت
دسترسی WHM/cPanel
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی

نمایندگی هاست لینوکس ویژه ایران پلن سوم

40 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک نامحدود
پورت 10Gbps
نامحدود سایت و اکانت
دسترسی WHM/cPanel
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی

نمایندگی هاست لینوکس ویژه ایران پلن چهارم

70 گیگابایت فضا NVMe
ترافیک نامحدود
پورت 10Gbps
نامحدود سایت و اکانت
دسترسی WHM/cPanel
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی