نمایندگی هاست لینوکس آمریکا

نمایندگی هاست لینوکس آمریکا پلن اول

10 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود پورت 1Gbps
نامحدود سایت و اکانت
دسترسی WHM/cPanel
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی

نمایندگی هاست لینوکس آمریکا پلن دوم

20 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود پورت 1Gbps
نامحدود سایت و اکانت
دسترسی WHM/cPanel
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی

نمایندگی هاست لینوکس آمریکا پلن سوم

40 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود پورت 1Gbps
نامحدود سایت و اکانت
دسترسی WHM/cPanel
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی

نمایندگی هاست لینوکس آمریکا پلن چهارم

70 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود پورت 1Gbps
نامحدود سایت و اکانت
دسترسی WHM/cPanel
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی