سرور مجازی لینوکس آمریکا

سرور مجازی لینوکس آمریکا پلن اول

2 گیگابایت RAM
2 هسته CPU
20 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 2 ترابایت
پورت شبکه 1Gbps
1x IPv4
کنترل پنل تحت وب

سرور مجازی لینوکس آمریکا پلن دوم

4 گیگابایت RAM
4 هسته CPU
40 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 2 ترابایت
پورت شبکه 1Gbps
1x IPv4
کنترل پنل تحت وب

سرور مجازی لینوکس آمریکا پلن سوم

8 گیگابایت RAM
4 هسته CPU
80 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 2 ترابایت
پورت شبکه 1Gbps
1x IPv4
کنترل پنل تحت وب

سرور مجازی لینوکس آمریکا پلن چهارم

12 گیگابایت RAM
8 هسته CPU
120 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 2 ترابایت
پورت شبکه 1Gbps
1x IPv4
کنترل پنل تحت وب