سرور مجازی ویندوز ایران

سرو مجازی ویندوز ایران پلن اول

4 گیگابایت RAM
4 هسته CPU
60 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 400 گیگابایت
پورت شبکه 500Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی ویندوز ایران پلن دوم

8 گیگابایت RAM
8 هسته CPU
80 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 400 گیگابایت
پورت شبکه 500Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی ویندوز ایران پلن سوم

12 گیگابایت RAM
8 هسته CPU
120 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 500 گیگابایت
پورت شبکه 500Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب

سرور مجازی ویندوز ایران پلن چهارم

16 گیگابایت RAM
10 هسته CPU
160 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 500 گیگابایت
پورت شبکه 500Mbps
1 عدد IP استاتیک
کنترل پنل تحت وب
دیتاسنتر قابل انتخاب