نمایندگی هاست لینوکس ایران

نمایندگی هاست لینوکس ایران پلن اول

10 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
نامحدود سایت و اکانت
دسترسی WHM/cPanel
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی

نمایندگی هاست لینوکس ایران پلن دوم

20 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
نامحدود سایت و اکانت
دسترسی WHM/cPanel
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی

نمایندگی هاست لینوکس ایران پلن سوم

40 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
نامحدود سایت و اکانت
دسترسی WHM/cPanel
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی

نمایندگی هاست لینوکس ایران پلن چهارم

70 گیگابایت فضا SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1Gbps
نامحدود سایت و اکانت
دسترسی WHM/cPanel
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی