سرور مجازی لینوکس هلند

سرور مجازی لینوکس هلند پلن اول

1 گیگابایت RAM
1 هسته CPU
25 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 2 ترابایت
پورت شبکه 100Mbps
1x IPv4 + 1x IPv6
کنترل پنل تحت وب

سرور مجازی لینوکس هلند پلن دوم

2گیگابایت RAM
2 هسته CPU
50 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 4 ترابایت
پورت شبکه 100Mbps
1x IPv4 + 1x IPv6
کنترل پنل تحت وب

سرور مجازی لینوکس هلند پلن سوم

4 گیگابایت RAM
4 هسته CPU
100 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 6 ترابایت
پورت شبکه 100Mbps
1x IPv4 + 1x IPv6
کنترل پنل تحت وب

سرور مجازی لینوکس هلند پلن چهارم

8 گیگابایت RAM
6 هسته CPU
250 گیگابایت فضا SSD
ترافیک 8 ترابایت
پورت شبکه 100Mbps
1x IPv4 + 1x IPv6
کنترل پنل تحت وب